Air Hong Kong (AHK)

NameAir Hong Kong
CountryHong Kong
ICAOAHK
IATALD
CallsignAIR HONG KONG
TypePassenger
Statistics

The table below shows the detailed information of all flights from Air Hong Kong.

Ident Aircraft Coming fromFrom Going toTo Owner nameOwnerSpotted durationDurationDate
B-LDN - A306 - Air Hong Kong AHK217 AIRBUS A-300B4-600 A306 , Japan (RJGG) RJGG
1715 km
Hong Kong, Hong Kong (VHHH) VHHH
936 km
Air Hong Kong Air Hong Kong - - Tue, 25 Jun 2019 15:00:33 +0000 25/6/2019 3:00 pm
B-LDE - A306 - Air Hong Kong AHK205 AIRBUS A-300B4-600 A306 , Japan (RJBB) RJBB
40 km
Hong Kong, Hong Kong (VHHH) VHHH
2436 km
Air Hong Kong Air Hong Kong - - Tue, 25 Jun 2019 13:09:09 +0000 25/6/2019 1:09 pm
B-LDN - A306 - Air Hong Kong AHK217 AIRBUS A-300B4-600 A306 , Japan (RJGG) RJGG
214 km
Hong Kong, Hong Kong (VHHH) VHHH
2422 km
Air Hong Kong Air Hong Kong 00:07:25 00:07:25 Tue, 25 Jun 2019 13:02:29 +0000 25/6/2019 1:02 pm
Tue, 25 Jun 2019 13:09:54 +0000 25/6/2019 1:09 pm
B-LDF - A306 - Air Hong Kong AHK456 AIRBUS A-300B4-600 A306 Manila, Philippines (RPLL) RPLL
3 km
Hong Kong, Hong Kong (VHHH) VHHH
1145 km
Air Hong Kong Air Hong Kong - - Tue, 25 Jun 2019 12:44:14 +0000 25/6/2019 12:44 pm
EI-HEB - A333 - Air Hong Kong AHK561 AIRBUS A-330-300 A333 Hong Kong, Hong Kong (VHHH) VHHH
2395 km
Ho Chi Minh City, Viet Nam (VVTS) VVTS
934 km
Air Hong Kong Air Hong Kong - - Tue, 25 Jun 2019 01:01:45 +0000 25/6/2019 1:01 am
EI-HEB - A333 - Air Hong Kong AHK561 AIRBUS A-330-300 A333 Hong Kong, Hong Kong (VHHH) VHHH
1798 km
Ho Chi Minh City, Viet Nam (VVTS) VVTS
307 km
Air Hong Kong Air Hong Kong - - Tue, 25 Jun 2019 00:01:45 +0000 25/6/2019 12:01 am
B-LDF - A306 - Air Hong Kong AHK457 AIRBUS A-300B4-600 A306 Hong Kong, Hong Kong (VHHH) VHHH
1058 km
Manila, Philippines (RPLL) RPLL
89 km
Air Hong Kong Air Hong Kong 00:12:10 00:12:10 Mon, 24 Jun 2019 23:32:58 +0000 24/6/2019 11:32 pm
Mon, 24 Jun 2019 23:45:08 +0000 24/6/2019 11:45 pm
B-LDN - A306 - Air Hong Kong AHK216 AIRBUS A-300B4-600 A306 Hong Kong, Hong Kong (VHHH) VHHH
2413 km
, Japan (RJGG) RJGG
239 km
Air Hong Kong Air Hong Kong - - Mon, 24 Jun 2019 22:43:33 +0000 24/6/2019 10:43 pm
B-LDD - A306 - Air Hong Kong AHK128 AIRBUS A-300B4-600 A306 Hong Kong, Hong Kong (VHHH) VHHH
2079 km
, South Korea (RKSI) RKSI
84 km
Air Hong Kong Air Hong Kong - - Mon, 24 Jun 2019 22:22:18 +0000 24/6/2019 10:22 pm
B-LDE - A306 - Air Hong Kong AHK204 AIRBUS A-300B4-600 A306 Hong Kong, Hong Kong (VHHH) VHHH
2401 km
, Japan (RJBB) RJBB
76 km
Air Hong Kong Air Hong Kong - - Mon, 24 Jun 2019 22:22:17 +0000 24/6/2019 10:22 pm
NA - NA - Air Hong Kong AHK782 Not Available Not Available NA Hong Kong, Hong Kong (VHHH) VHHH
769 km
, China (ZSPD) ZSPD
544 km
- - 00:58:31 00:58:31 Mon, 24 Jun 2019 20:15:39 +0000 24/6/2019 8:15 pm
Mon, 24 Jun 2019 21:14:10 +0000 24/6/2019 9:14 pm
B-LDN - A306 - Air Hong Kong AHK216 AIRBUS A-300B4-600 A306 Hong Kong, Hong Kong (VHHH) VHHH
1015 km
, Japan (RJGG) RJGG
1643 km
Air Hong Kong Air Hong Kong 01:16:48 01:16:48 Mon, 24 Jun 2019 19:53:50 +0000 24/6/2019 7:53 pm
Mon, 24 Jun 2019 21:10:38 +0000 24/6/2019 9:10 pm
B-LDM - A306 - Air Hong Kong AHK768 AIRBUS A-300B4-600 A306 Hong Kong, Hong Kong (VHHH) VHHH
205 km
Beijing, China (ZBAA) ZBAA
1800 km
Air Hong Kong Air Hong Kong 00:21:25 00:21:25 Mon, 24 Jun 2019 19:38:39 +0000 24/6/2019 7:38 pm
Mon, 24 Jun 2019 20:00:04 +0000 24/6/2019 8:00 pm
NA - NA - Air Hong Kong AHK783 Not Available Not Available NA , China (ZSPD) ZSPD
1257 km
Hong Kong, Hong Kong (VHHH) VHHH
2 km
- - 00:06:34 00:06:34 Mon, 24 Jun 2019 17:24:08 +0000 24/6/2019 5:24 pm
Mon, 24 Jun 2019 17:30:42 +0000 24/6/2019 5:30 pm
NA - NA - Air Hong Kong AHK783 Not Available Not Available NA , China (ZSPD) ZSPD
1044 km
Hong Kong, Hong Kong (VHHH) VHHH
326 km
- - 00:28:50 00:28:50 Mon, 24 Jun 2019 16:21:03 +0000 24/6/2019 4:21 pm
Mon, 24 Jun 2019 16:49:53 +0000 24/6/2019 4:49 pm
B-LDM - A306 - Air Hong Kong AHK217 AIRBUS A-300B4-600 A306 , Japan (RJGG) RJGG
2645 km
Hong Kong, Hong Kong (VHHH) VHHH Air Hong Kong Air Hong Kong 01:02:51 01:02:51 Mon, 24 Jun 2019 15:50:47 +0000 24/6/2019 3:50 pm
Mon, 24 Jun 2019 16:53:38 +0000 24/6/2019 4:53 pm
B-LDF - A306 - Air Hong Kong AHK129 AIRBUS A-300B4-600 A306 , South Korea (RKSI) RKSI
13 km
Hong Kong, Hong Kong (VHHH) VHHH
2073 km
Air Hong Kong Air Hong Kong - - Mon, 24 Jun 2019 14:33:10 +0000 24/6/2019 2:33 pm
B-LDC - A306 - Air Hong Kong AHK209 AIRBUS A-300B4-600 A306 Tokyo, Japan (RJAA) RJAA
837 km
Hong Kong, Hong Kong (VHHH) VHHH
2125 km
Air Hong Kong Air Hong Kong - - Mon, 24 Jun 2019 14:30:10 +0000 24/6/2019 2:30 pm
B-LDM - A306 - Air Hong Kong AHK217 AIRBUS A-300B4-600 A306 , Japan (RJGG) RJGG
452 km
Hong Kong, Hong Kong (VHHH) VHHH
2176 km
Air Hong Kong Air Hong Kong 00:28:30 00:28:30 Mon, 24 Jun 2019 13:39:34 +0000 24/6/2019 1:39 pm
Mon, 24 Jun 2019 14:08:04 +0000 24/6/2019 2:08 pm
B-LDD - A306 - Air Hong Kong AHK561 AIRBUS A-300B4-600 A306 Hong Kong, Hong Kong (VHHH) VHHH
2327 km
Ho Chi Minh City, Viet Nam (VVTS) VVTS
855 km
Air Hong Kong Air Hong Kong - - Sun, 23 Jun 2019 01:39:09 +0000 23/6/2019 1:39 am
B-LDF - A306 - Air Hong Kong AHK128 AIRBUS A-300B4-600 A306 Hong Kong, Hong Kong (VHHH) VHHH
2056 km
, South Korea (RKSI) RKSI Air Hong Kong Air Hong Kong 00:07:19 00:07:19 Sat, 22 Jun 2019 23:46:49 +0000 22/6/2019 11:46 pm
Sat, 22 Jun 2019 23:54:08 +0000 22/6/2019 11:54 pm
B-LDC - A306 - Air Hong Kong AHK208 AIRBUS A-300B4-600 A306 Hong Kong, Hong Kong (VHHH) VHHH
2637 km
Tokyo, Japan (RJAA) RJAA
346 km
Air Hong Kong Air Hong Kong 00:11:15 00:11:15 Sat, 22 Jun 2019 23:17:19 +0000 22/6/2019 11:17 pm
Sat, 22 Jun 2019 23:28:34 +0000 22/6/2019 11:28 pm
B-LDA - A306 - Air Hong Kong AHK457 AIRBUS A-300B4-600 A306 Hong Kong, Hong Kong (VHHH) VHHH
1058 km
Manila, Philippines (RPLL) RPLL
88 km
Air Hong Kong Air Hong Kong - - Sat, 22 Jun 2019 23:16:00 +0000 22/6/2019 11:16 pm
B-LDG - A306 - Air Hong Kong AHK204 AIRBUS A-300B4-600 A306 Hong Kong, Hong Kong (VHHH) VHHH
2473 km
, Japan (RJBB) RJBB
3 km
Air Hong Kong Air Hong Kong 00:23:19 00:23:19 Sat, 22 Jun 2019 22:56:52 +0000 22/6/2019 10:56 pm
Sat, 22 Jun 2019 23:20:11 +0000 22/6/2019 11:20 pm
B-LDM - A306 - Air Hong Kong AHK216 AIRBUS A-300B4-600 A306 Hong Kong, Hong Kong (VHHH) VHHH
2554 km
, Japan (RJGG) RJGG
83 km
Air Hong Kong Air Hong Kong 00:30:15 00:30:15 Sat, 22 Jun 2019 22:30:52 +0000 22/6/2019 10:30 pm
Sat, 22 Jun 2019 23:01:07 +0000 22/6/2019 11:01 pm