Izhavia IZA711 - Izhavia

Additional Data

Flight Information

Ident/Callsign
IZA711
Airline
Izhavia
Registration
NA

Additional information as it flew nearby

Ground Speed
787 km/h
Heading (degrees)
135 (Southeast)
Altitude
10668 m
Coordinates
Lat: 49.7421 Lng: 51.3989
Date (UTC)
Jun 24, 2022 7:13
Flight spotted duration
14:06:00