Air Hong Kong (AHK)

NameAir Hong Kong
CountryHong Kong
ICAOAHK
IATALD
CallsignAIR HONG KONG
TypePassenger
Statistics

The table below shows the detailed information of all flights from Air Hong Kong.

Ident Aircraft Coming fromFrom Going toTo Owner nameOwnerSpotted durationDurationDate
NA - NA - Air Hong Kong AHK208 Not Available Not Available NA Hong Kong, Hong Kong (VHHH) VHHH
2907 km
Tokyo, Japan (RJAA) RJAA
110 km
- - - - Mon, 04 Mar 2024 23:42:32 +0000 4/3/2024 11:42 pm
NA - NA - Air Hong Kong AHK128 Not Available Not Available NA Hong Kong, Hong Kong (VHHH) VHHH
2065 km
, South Korea (RKSI) RKSI
59 km
- - - - Mon, 04 Mar 2024 22:59:47 +0000 4/3/2024 10:59 pm
NA - NA - Air Hong Kong AHK831 Not Available Not Available NA Hong Kong, Hong Kong (VHHH) VHHH
1006 km
Chon Buri, Thailand (VTBS) VTBS
683 km
- - - - Mon, 04 Mar 2024 21:55:15 +0000 4/3/2024 9:55 pm
NA - NA - Air Hong Kong AHK128 Not Available Not Available NA Hong Kong, Hong Kong (VHHH) VHHH
1343 km
, South Korea (RKSI) RKSI
954 km
- - - - Mon, 04 Mar 2024 21:49:49 +0000 4/3/2024 9:49 pm
NA - NA - Air Hong Kong AHK680 Not Available Not Available NA Hong Kong, Hong Kong (VHHH) VHHH
130 km
Taipei, Taiwan (RCTP) RCTP
728 km
- - - - Mon, 04 Mar 2024 21:09:06 +0000 4/3/2024 9:09 pm
NA - NA - Air Hong Kong AHK831 Not Available Not Available NA Hong Kong, Hong Kong (VHHH) VHHH
542 km
Chon Buri, Thailand (VTBS) VTBS
1148 km
- - 00:28:47 00:28:47 Mon, 04 Mar 2024 20:51:35 +0000 4/3/2024 8:51 pm
Mon, 04 Mar 2024 21:20:22 +0000 4/3/2024 9:20 pm
NA - NA - Air Hong Kong AHK208 Not Available Not Available NA Hong Kong, Hong Kong (VHHH) VHHH
116 km
Tokyo, Japan (RJAA) RJAA
2906 km
- - - - Mon, 04 Mar 2024 20:47:25 +0000 4/3/2024 8:47 pm
NA - NA - Air Hong Kong AHK782 Not Available Not Available NA Hong Kong, Hong Kong (VHHH) VHHH
154 km
, China (ZSPD) ZSPD
1171 km
- - - - Mon, 04 Mar 2024 20:41:06 +0000 4/3/2024 8:41 pm
B-LDB - A306 - Air Hong Kong AHK216 AIRBUS A-300B4-600 A306 Hong Kong, Hong Kong (VHHH) VHHH
112 km
, Japan (RJGG) RJGG
2580 km
Air Hong Kong Air Hong Kong - - Mon, 04 Mar 2024 20:17:45 +0000 4/3/2024 8:17 pm
B-LDA - A306 - Air Hong Kong AHK204 AIRBUS A-300B4-600 A306 Hong Kong, Hong Kong (VHHH) VHHH
132 km
, Japan (RJBB) RJBB
2414 km
Air Hong Kong Air Hong Kong - - Mon, 04 Mar 2024 20:11:10 +0000 4/3/2024 8:11 pm
B-LDG - A306 - Air Hong Kong AHK721 AIRBUS A-300B4-600 A306 Not available Not available Not Available Not Available Air Hong Kong Air Hong Kong - - Mon, 04 Mar 2024 19:19:14 +0000 4/3/2024 7:19 pm
NA - NA - Air Hong Kong AHK681 Not Available Not Available NA Taipei, Taiwan (RCTP) RCTP
828 km
Hong Kong, Hong Kong (VHHH) VHHH
23 km
- - - - Mon, 04 Mar 2024 16:49:08 +0000 4/3/2024 4:49 pm
NA - NA - Air Hong Kong AHK842 Not Available Not Available NA Chon Buri, Thailand (VTBS) VTBS
1647 km
Hong Kong, Hong Kong (VHHH) VHHH
53 km
- - 00:10:35 00:10:35 Mon, 04 Mar 2024 16:47:59 +0000 4/3/2024 4:47 pm
Mon, 04 Mar 2024 16:58:34 +0000 4/3/2024 4:58 pm
NA - NA - Air Hong Kong AHK783 Not Available Not Available NA , China (ZSPD) ZSPD
1277 km
Hong Kong, Hong Kong (VHHH) VHHH
23 km
- - 00:27:37 00:27:37 Mon, 04 Mar 2024 16:39:49 +0000 4/3/2024 4:39 pm
Mon, 04 Mar 2024 17:07:26 +0000 4/3/2024 5:07 pm
NA - NA - Air Hong Kong AHK129 Not Available Not Available NA , South Korea (RKSI) RKSI
2071 km
Hong Kong, Hong Kong (VHHH) VHHH
5 km
- - - - Mon, 04 Mar 2024 16:31:05 +0000 4/3/2024 4:31 pm
B-LDF - A306 - Air Hong Kong AHK205 AIRBUS A-300B4-600 A306 , Japan (RJBB) RJBB
2498 km
Hong Kong, Hong Kong (VHHH) VHHH
23 km
Air Hong Kong Air Hong Kong - - Mon, 04 Mar 2024 16:29:28 +0000 4/3/2024 4:29 pm
NA - NA - Air Hong Kong AHK209 Not Available Not Available NA Tokyo, Japan (RJAA) RJAA
2107 km
Hong Kong, Hong Kong (VHHH) VHHH
879 km
- - - - Mon, 04 Mar 2024 16:13:21 +0000 4/3/2024 4:13 pm
B-LDA - A306 - Air Hong Kong AHK392 AIRBUS A-300B4-600 A306 Not available Not available Not Available Not Available Air Hong Kong Air Hong Kong - - Mon, 04 Mar 2024 16:05:54 +0000 4/3/2024 4:05 pm
B-LDE - A306 - Air Hong Kong AHK769 AIRBUS A-300B4-600 A306 Beijing, China (ZBAA) ZBAA
2047 km
Hong Kong, Hong Kong (VHHH) VHHH
59 km
Air Hong Kong Air Hong Kong - - Mon, 04 Mar 2024 15:58:56 +0000 4/3/2024 3:58 pm
B-LDF - A306 - Air Hong Kong AHK205 AIRBUS A-300B4-600 A306 , Japan (RJBB) RJBB
1632 km
Hong Kong, Hong Kong (VHHH) VHHH
877 km
Air Hong Kong Air Hong Kong - - Mon, 04 Mar 2024 15:10:10 +0000 4/3/2024 3:10 pm
NA - NA - Air Hong Kong AHK129 Not Available Not Available NA , South Korea (RKSI) RKSI
1384 km
Hong Kong, Hong Kong (VHHH) VHHH
902 km
- - - - Mon, 04 Mar 2024 15:04:24 +0000 4/3/2024 3:04 pm
B-LDB - A306 - Air Hong Kong AHK217 AIRBUS A-300B4-600 A306 , Japan (RJGG) RJGG
1491 km
Hong Kong, Hong Kong (VHHH) VHHH
1151 km
Air Hong Kong Air Hong Kong - - Mon, 04 Mar 2024 15:02:08 +0000 4/3/2024 3:02 pm
NA - NA - Air Hong Kong AHK129 Not Available Not Available NA , South Korea (RKSI) RKSI
194 km
Hong Kong, Hong Kong (VHHH) VHHH
1914 km
- - - - Mon, 04 Mar 2024 13:30:00 +0000 4/3/2024 1:30 pm
B-LDB - A306 - Air Hong Kong AHK217 AIRBUS A-300B4-600 A306 , Japan (RJGG) RJGG
145 km
Hong Kong, Hong Kong (VHHH) VHHH
2490 km
Air Hong Kong Air Hong Kong - - Mon, 04 Mar 2024 13:05:54 +0000 4/3/2024 1:05 pm
NA - NA - Air Hong Kong AHK456 Not Available Not Available NA Manila, Philippines (RPLL) RPLL
39 km
Hong Kong, Hong Kong (VHHH) VHHH
1172 km
- - - - Mon, 04 Mar 2024 13:00:41 +0000 4/3/2024 1:00 pm